Tag Archives: Norway

Norway/Turkey: Mener Tyrkia ikke lenger kan regnes som en reell rettstat

22/01/19

Maria Hessen Jacobsen og to tyrkiske advokater. Foto

I morgen markeres den internasjonale dagen for truede advokater over hele verden. I år rettes fokuset mot Tyrkia. «Tyrkiske advokater er våre helter i dag. Å vie dagen til dem er å feire deres mot, utholdenhet og standhaftighet», heter det i dette innlegget, som er forfattet i fellesskap av Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg, Dommerforeningen, ICJ Norge og Politijuristene.

Den Internasjonale dagen for truede advokater er 24. januar. I år er dagen viet våre kolleger i Tyrkia, som daglig utfører sine plikter under trusler og press. Det er bred internasjonal enighet om at de tyrkiske dommernes og advokatenes uavhengighet nå er alvorlig truet og delvis fraværende, og at den tyrkiske rettsstaten er i ferd med å forvitre fullstendig.

Per i dag sitter 594 tyrkiske advokater varetektsfengslet, 216 er domfelt og 1546 er straffeforfulgt. Mer enn 35 advokatorganisasjoner er oppløst. Deres kolleger i domstolene og påtalemyndigheten utsettes for samme forfølgning, det samme gjelder journalister, akademikere og menneskerettsforkjempere.

http://www.advokatbladet.no/2019/01/19734/

http://www.advokatbladet.no/2018/04/dypt-bekymret-for-advokater-i-tyrkia/

http://www.advokatbladet.no/2019/01/advokatregel-om-menneskerettigheter-pa-horing/

https://www.advokatforeningen.no/om/om-medlemskapet/english/the-norwegian-bar-association/ (ENGLISH)

https://www.advokatforeningen.no/globalassets/rettssaksobservasjon_tyrkia_mai_2018_-_menneskerettighetsutvalget_v__maria_hessen_jacobsen.pdf (ENGLISH)

basic-report_turkey2019

https://eldh.eu/en/2018/11/22/day-of-the-endangered-lawyer-2019/

Updated Report: Incarceration of Turkish Lawyers | Unjust Arrests and Convictions (2016-2018)

https://eldh.eu/fr/2018/11/22/day-of-the-endangered-lawyer-2019/

http://www.idhae.org/OBSAV-DEL190124-TUR.htm?fbclid=IwAR2lT2R_herNRCBWt1zG_ma-sTKaPBW0id9a1EBmy0Z2LDZk1w6CvqL60iw (FRANCAIS)

#DayoftheEndangeredLawyer

Advertisements

Turkey/Norway: Report by Norwegian Bar Association: Working conditions for lawyers in Turkey

October 4, 2018

download

Ms Jacobsen's visit to Istanbul Bar Association.

After the three-day monitoring visit to Turkey, the Norwegian Bar Association’s Human Rights Committee (HRC) published a report entitled ‘Working Conditions For Lawyers In Turkey.’

Visit and report was carried out by  Ms. Maria Hessen Jacobsen who is the member of the HRC of Advokatforeningen (Norwegian Bar Association).

The report is based on a trial observation where defendants were lawyers, interviews with Istanbul Bar Association, a human rights organization,  lawyers, and family of a detained lawyers.

As of September 2018, 1546 lawyers have been prosecuted, 590 arrested and 181 have been convicted since the failed coup d’état in 2016. In March 2018 the UN called for an end in the state of emergency, accusing the Turkish government of mass arrests, arbitrary sackings and interference in the independence of the judiciary . More than 160,000 people have so far been arrested, and nearly the same number of citizens have been dismissed. The numbers are “staggering” according to the UN High Commissioner for Human Rights. In July Turkey ended the state of emergency, but the trials against lawyers, judges and journalists continue.’ said in the report.

Based on the gathered information, the Human Rights Committee of the Norwegian Bar Association expressed the following:

Report by Norwegian Bar Association: Working conditions for lawyers in Turkey

https://arrestedlawyers.files.wordpress.com/2018/10/rettssaksobservasjon_tyrkia_mai_2018_-_menneskerettighetsutvalget_v__maria_hessen_jacobsen-1.pdf

https://www.jurist.org/commentary/2018/10/shahshahani-turkish-mockery-justice/

https://www.advokatforeningen.no/om/om-medlemskapet/english/

#DayoftheEndangeredLawyer

Egypt/Day of the Endangered Lawyer/Norway: Trusler mot advokater i Egypt markeres i dag

24/01/18

Hjem

Trusler mot advokater i Egypt markeres i dag
Onsdag 24. Januar markeres «The International Day of the Endangered Lawyer» i mange byer over hele verden. I år er fokuset rettet mot Egypt og ti fengslede menneskerettsadvokater.
Formålet med den årlige markeringen mot truede advokater, er å rette søkelyset mot advokater som blir trakassert, bragt til taushet, presset, truet, forfulgt og torturert.Det er den nederlandske stiftelsen «The International Day of the Endangered Lawyer» som står bak dagens markeringer.

Fokus i år er rettet spesielt mot situasjonen for tretten fengslede advokater og aktivister i Egypt, derav ti advokater. I dagens aksjon settes det frem syv krav til egyptiske myndigheter, først og fremst at samtlige fengslede advokater og menneskerettsaktivister i landet øyeblikkelig settes fri, og at anklagene mot dem bortfaller. Stiftelsen viser blant annet til at Egypt plikter å følge FNs resolusjon Human Rights Defenders Act.

Et øyeblikks rettferdighet

Mahienour El-Masry og Ibrahim Metwally Hegazy.

https://www.fagpressenytt.no/artikkel/trusler-mot-advokater-i-egypt-markeres-i-dag

Turkey/Norway: Turkish law professor wins Norwegian human rights award

17/08/17

Oslo Üniversitesi 2017 İnsan Hakları Ödülü’nü almışım – bu söyleşi onunla ve son bir yılki süreçle ilgili. Ödül Töreni Kasım’da Oslo’da . İnşallah – bakalım….
I was informed that I have received University of Oslo’s 2017 Human Rights Award (Lisl and Leo Eitinger Prize) . This interview is about that and on the last one year. Award Ceremony at Oslo will be in November. Let’s hope for the best & see…

(Istar Gozaydin Facebook)

https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2017/08/istanbul.html (NORWEGIAN)

https://www.document.no/2017/08/17/ishtar-gozaydin-prisbelonnet-av-uio-kan-fa-15-ar-bak-murene/ (NORWEGIAN)

http://www.uio.no/english/about/facts/human-rights/

https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Oslo%E2%80%99s_Human_Rights_Award

http://www.nzherald.co.nz/world/news/article.cfm?c_id=2&objectid=11891405

https://www.turkishminute.com/2017/08/21/university-of-oslo-grants-human-rights-award-to-academic-gozaydin/

https://stockholmcf.org/university-of-oslo-grants-human-rights-award-to-persecuted-turkish-academic-istar-gozaydin/

https://en.wikipedia.org/wiki/%C4%B0%C5%9Ftar_G%C3%B6zayd%C4%B1n