Norway/Turkey: Mener Tyrkia ikke lenger kan regnes som en reell rettstat

22/01/19

Maria Hessen Jacobsen og to tyrkiske advokater. Foto

I morgen markeres den internasjonale dagen for truede advokater over hele verden. I år rettes fokuset mot Tyrkia. «Tyrkiske advokater er våre helter i dag. Å vie dagen til dem er å feire deres mot, utholdenhet og standhaftighet», heter det i dette innlegget, som er forfattet i fellesskap av Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg, Dommerforeningen, ICJ Norge og Politijuristene.

Den Internasjonale dagen for truede advokater er 24. januar. I år er dagen viet våre kolleger i Tyrkia, som daglig utfører sine plikter under trusler og press. Det er bred internasjonal enighet om at de tyrkiske dommernes og advokatenes uavhengighet nå er alvorlig truet og delvis fraværende, og at den tyrkiske rettsstaten er i ferd med å forvitre fullstendig.

Per i dag sitter 594 tyrkiske advokater varetektsfengslet, 216 er domfelt og 1546 er straffeforfulgt. Mer enn 35 advokatorganisasjoner er oppløst. Deres kolleger i domstolene og påtalemyndigheten utsettes for samme forfølgning, det samme gjelder journalister, akademikere og menneskerettsforkjempere.

http://www.advokatbladet.no/2019/01/19734/

http://www.advokatbladet.no/2018/04/dypt-bekymret-for-advokater-i-tyrkia/

http://www.advokatbladet.no/2019/01/advokatregel-om-menneskerettigheter-pa-horing/

https://www.advokatforeningen.no/om/om-medlemskapet/english/the-norwegian-bar-association/ (ENGLISH)

https://www.advokatforeningen.no/globalassets/rettssaksobservasjon_tyrkia_mai_2018_-_menneskerettighetsutvalget_v__maria_hessen_jacobsen.pdf (ENGLISH)

basic-report_turkey2019

https://eldh.eu/en/2018/11/22/day-of-the-endangered-lawyer-2019/

Updated Report: Incarceration of Turkish Lawyers | Unjust Arrests and Convictions (2016-2018)

https://eldh.eu/fr/2018/11/22/day-of-the-endangered-lawyer-2019/

http://www.idhae.org/OBSAV-DEL190124-TUR.htm?fbclid=IwAR2lT2R_herNRCBWt1zG_ma-sTKaPBW0id9a1EBmy0Z2LDZk1w6CvqL60iw (FRANCAIS)

#DayoftheEndangeredLawyer

Tagged: , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: