The Netherlands: Prakken d’Oliveira wint kort geding: AIVD moet stoppen met tappen advocaten

De Nederlandse veiligheidsdiensten mogen advocatenkantoren niet afluisteren zonder een onafhankelijke of rechterlijke toets vooraf. Huidige afluisterpraktijken moeten binnen zes maanden worden gestaakt. Dat heeft de Haagse kortgedingrechter vanmorgen bepaald in het kort geding dat Prakken d’Oliveira en enkele andere advocaten hadden aangespannen tegen de Staat.

Veiligheidsdiensten als de AIVD en de MIVD moeten bovendien alle (niet getoetste) taps bij advocatenkantoren, direct of indirect, binnen zes maanden na het vonnis staken, aldus de rechter. Gedurende deze periode moet de Staat het beleid voor het afluisteren van advocaten door veiligheidsdiensten bijstellen.

Het bestaande beleid waarbij veiligheidsdiensten vertrouwelijke gesprekken van advocaten met cliënten mogen afluisteren en de inhoud ervan eventueel aan het OM mogen doorgeven, noemt de rechter onrechtmatig, ook in het kader van rechtspraak van het Europese hof voor de rechten van de mens. Deze gesprekken vallen immers onder het verschoningsrecht van advocaten, en inbreuk hierop is uitsluitend onder strikte voorwaarden toegestaan. “De enkele mogelijkheid van inbreuken op het verschoningsrecht van advocaten raakt aan de vertrouwelijkheid van de communicatie tussen advocaten en hun cliënten en daarmee aan het recht op een effectieve verdediging en de toegankelijkheid van advocaten,” stelt de rechter. “Daarmee is deze inbreuk in zekere zin ook onomkeerbaar.”

http://www.advocatie.nl/prakken-doliveira-wint-kort-geding-aivd-moet-stoppen-met-tappen-advocaten (Dutch court rules on Prakken d’Oliveira case: spying on lawyers must stop immediately)

Tagged:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: