Day of the Endangered Lawyer/China: Den Haag doet te weinig voor bedreigde advocaten in China

11 januari 2017

Volgende week, op 24 januari, wordt er voor de zevende keer de Dag van de Bedreigde Advocaat georganiseerd. In Nederland spreekt het vanzelf dat advocaten niet door de regering in hun werk worden belemmerd. De onafhankelijkheid van de advocatuur – een van de kernwaardes vastgelegd in de Advocatenwet – is er immers ook ter bescherming van advocaten tegen beïnvloeding door de regering. Ook op internationaal niveau is dit een van de uitgangspunten voor het goed functioneren van de rechtsorde.

In de Basic Principles on the Role of Lawyers van de Verenigde Naties uit 1990 wordt onder meer vastgelegd dat de regering van elke lidstaat ervoor moeten zorgen dat advocaten hun professie naar behoren kunnen uitoefenen, zonder bedreiging, belemmering, intimidatie of beïnvloeding en zonder vrees voor arrestatie of strafvervolging. Maar in veel landen staat het werk van advocaten onder druk. De Stichting Advocaten voor Advocaten zet zich wereldwijd in voor onderdrukte of bedreigde advocaten en vraagt al jaren aandacht voor de situatie van advocaten in landen als Cambodja, Honduras, Rusland of Turkije.

China intimideert advocaten

Dit jaar is de focus van de Dag van de Bedreigde Advocaat gericht op China, waar advocaten die politiek gevoelige zaken doen, stelselmatig worden bedreigd en geïntimideerd. Volgens Advocaten voor Advocaten variëren de zaken die de Chinese regering dwars zitten “van het verdedigen van Tibetaanse demonstranten en aanhangers van de Falun Gong tot slachtoffers van het melkpoederschandaal en inwoners van Peking die in verband met de stadsuitbreidingen ten tijde van de Olympische Spelen uit hun huis werden gezet.”

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/11/den-haag-doet-te-weinig-voor-bedreigde-advocaten-in-china-a1540526

DAY OF THE ENDANGERED LAWYER JANUARY 24, 2017 (CHINA):

http://dayoftheendangeredlawyer.eu/

https://www.facebook.com/events/374243992921815/

Tagged: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: